zentrada-734-PL-Welcome
Dalej do więcej informacji oraz bezpłatnej rejestracji...

Dalej do strony głównej zentrada LOGIN ...

 

Cookies (ciasteczka) i ochrona danych osobowych – oświadczenie zentrada.network

Würzburg, dnia 01.10.2015

Znajdują się Państwo w serwisie prezentującym ofertę online firmy zentrada Europe GmbH & Co KG, Friedrich-Bergius-Ring 32 b, 97076 Würzburg, Niemcy. Cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz zainteresowania naszą firmą, oferowanymi przez nas produktami i usługami. Ochrona Państwa danych osobowych przy pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych związana z Państwa odwiedzinami naszych stronach internetowych jest dla nas sprawą priorytetową. Pomimo starannej kontroli, nie ponosimy odpowiedzialności za linki przekierowujące do obcych serwisów, ponieważ przesyłka danych z tych serwisów nie odbywa się na nasze zlecenie, a odbiorcy przekazywanych informacji i zawartość przekazywanych informacji nie została przez nas wybrana lub zmieniona.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się w ramach przepisów prawnych obowiązujących na terenie Republiki Federalnej Niemiec, z którymi mogą Państwo zapoznać się np. pod www.datenschutz.de . Poniżej wyjaśnimy Państwu, jakie informacje są przez nas pobierane i przetwarzane podczas odwiedzin naszych stron internetowych.

Wykorzystywanie Cookies (ciasteczek) przez platformy zentrada i TradeSafe

Cookie (ciasteczko) jest krótkim Text-Snippeten (fragment tekstu), który zostaje przesłany przez odwiedzaną stronę internetową do przeglądarki internetowej.Snippet ten zapisuje informacje dotyczące ostatnich odwiedzin danego użytkownika jak np. ulubiony język lub ustawienia. W ten sposób przy kolejnych odwiedzinach użytkownik może wykorzystać zawartość danej strony internetowej szybciej i efektywniej. Cookies (ciesteczka) odgrywają dość ważną rolę. Bez Cookies przeglądanie stron internetowych byłoby dla użytkownika niekomfortowe, a korzystanie z niektórych funkcji nawet niemożliwe. Z tego względu również zentrada & TradeSafe wykorzystuje technologię cookies. Cookies są przez nas wykorzystywane przede wszystkim w celu udostępnienia funkcji Auto-Loginu lub lepszego dopasowania zawartości strony do zapotrzebowań danego użytkownika. Zastosowanie przez nas technologii Google-Analitics wymaga wykorzystania cookies do anonimowego analizowania i oceny zachowań poszczególnych grup użytkowników zentrada.network. Zgromadzone w ten sposób informacje umożliwiają zentradzie ciągłe ulepszanie oraz lepsze dopasowanie świadczonych usług do zapotrzebowań członków zentrada.network.

Pobieranie i przetwarzanie danych, w tym danych powiązanych z użytkownikiem

Podczas każdego wejścia użytkownika na strony naszej firmy lub każdorazowo podczas pobierania plików, zdarzenie to odnotowywane jest i zapisywane w odpowiednim protokole. Zapisywanie tych informacji służy wyłącznie do celów statystycznych oraz dla potrzeb wewnętrznych naszej firmy mających na celu podtrzymanie sprawności całego systemu informatycznego. Zapis danych zawiera:

 • Nazwę pobranego pliku
 • Datę i godzinę odczytu
 • Ilość pobranych danych
 • Informację o powodzeniu odczytu
 • Opis typu przeglądarki internetowej użytkownika
 • Nazwę domeny lub Adresu-IP.

 

Poza powyższymi informacjami dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-Mail nie są przez nas pobierane i zapisywane, za wyjątkiem danych wprowadzonych podczas dobrowolnej rejestracji w naszym systemie lub w ramach zawiązania umowy członkowskiej lub przesłania zapytania do naszej firmy.

Wykorzystanie i przekazywanie danych powiązanych z użytkownikiem

O ile Państwo udostępnili nam swoje dane osobowe, dane te wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z techniczną administracją naszych serwisów internetowych, realizacji Państwa życzeń i wymogów wynikających z naszych zobowiązań umownych lub w celach prowadzenia z Państwem korespondencji. Sprzedaż lub jakiekolwiek przekazywanie Państwa danych osobowych do osób lub podmiotów trzecich nie ma miejsca, chyba że:

 • służy to wywiązaniu się z naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy, przykładowo w celu realizacji zamówienia kupna konkretnych produktów, może być niezbędnym, przekazanie Państwa danych adresowych naszemu dostawcy towaru.
 • jest to niezbędne do dokonania rozliczenia transakcji
 • odbywa się to za Państwa pozwoleniem, np. w ramach przesłania zapytania ofertowego do firm lub osób trzecich

 

Oczywiście przysługuje Państwu prawo odwołania takiego pozwolenia ze skutkiem obejmującym czas przyszły.

Trwałe usunięcie danych powiązanych z użytkownikiem następuje:

 • w przypadku odwołania przez Państwa zgody na zapis danych
 • w przypadku, gdy osiągnięcie zamierzonego celu nie wymaga już znajomości zapisanych wcześniej danych
 • dalsze przetrzymywanie danych jest zabronione przez jakiekolwiek regulacje prawne
Usunięcie danych zazwyczaj nie zostaje przeprowadzone jeżeli jest to sprzeczne z obowiązkiem prawnym dotyczącym archiwizacji lub dokumentacji danych lub jeżeli jest to sprzeczne z wymogami bezpieczeństwa.

 

Newslettery i inne usługi informacyjne

Jeżeli zamówili Państwo jedną lub wiele usług informacyjnych oferowanych członkom zentrada.network, to zentrada wykorzystuje podane podczas rejestracji Państwa dane osobowe w celu dostarczenia Newsletterów. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom lub podmiotom trzecim, za wyłączeniem naszych firm partnerskich, które są odpowiedzialne za techniczną realizację wysyłki Newsletterów. W tym przypadku przekazanie danych osobowych ogranicza się wyłącznie do niezbędnego minimum. Nasze regulacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych są zgodne z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz BDSG) oraz Telemediengesetz (TMG) Republiki Federalnej Niemiec.

Użytkownicy, którzy nie życzą sobie dalszego otrzymywania naszych Newsletterów lub materiałów reklamowych mają możliwość zablokowania otrzymywania mailingu poprzez odpowiedni link „rezygnuję z otrzymywania wiadomości drogą emailową”, który to znajduje się w każdym emailu wysyłanym przez zentrada.
Ponadto w obszarze MojaZentrada mają Państwo możliwość zarządzania i dopasowywania ustawień dotyczących otrzymywania mailingu
 

Obowiązek udzielenia informacji

Po przesłaniu pisemnej prośby z miłą chęcią prześlemy Państwu informację, jakie (Państwa) dane osobowe zostały zapisane w naszym systemie (np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzin).

Dane pobierane automatycznie bez odniesienia do danych osobowych, generowane Cookies, programy wspierające, aktywne treści.

Wraz z wejściem i korzystaniem z naszych stron internetowych (bez konieczności wcześniejszej rejestracji) wygenerowane informacje, które nie mogą zostać jednoznacznie przyporządkowane danej osobie - jak np. informacje o typie przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny skąd został przelinkowany użytkownik, ilości odwiedzin, średnim czasie odwiedzin użytkownika, wyświetlonych stronach - podlegają automatycznemu zgrupowaniu. Informacje te wykorzystywane są przez naszą firmę do ciągłego ulepszania naszych stron internetowych oraz dokonywania aktualizacji mających na celu zwiększenie atrakcyjności naszego serwisu oraz intensywności w korzystaniu z naszych usług.

Przy odwiedzaniu naszych stron internetowych może się zdarzyć, że na Państwa komputerze zostaną zainstalowane informacje w formie tzw. „Cookies”, które to przy następnych odwiedzinach naszych stron internetowych pozwalają nam na automatyczne rozpoznanie użytkownika. „Cookies” pozwalają nam między innymi na dopasowanie naszych stron internetowych do typu użytkownika lub zapisanie hasła, które nie musi być każdorazowo na nowo wpisywane w przeglądarce internetowej.

 

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby przy odwiedzaniu naszych stron Państwa komputer został przez nas automatycznie rozpoznany to prosimy o dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, tzn. zapisanie ustawień przeglądarki tak, aby Browser usuwał „Cookies” z dysku twardego, za każdym razem ostrzegał przed „Cookies” i blokował ewentualną instalację. Jeżeli po kliknięciu na obce Linki lub banery reklamowe opuszczą Państwo nasze strony internetowe i przejdą na obce strony internetowe, może się zdarzyć, że „Cookies” zostaną wysłane przez adresatów stron obcych, za które to nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. W sprawach wykorzystywania tychże „Cookies” i zapisywanych przez nich informacji, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych naszych partnerów lub reklamodawców. Przy przygotowywaniu i udostępnianiu oferty internetowej przez naszą firmę oraz firmy partnerskie wykorzystywane są między innymi technologie jak: Java-Applets, Active-X-Controls oraz Java-Script. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn związanych z bezpieczeństwem nie mogą Państwo lub nie chcą korzystać z wymienionych technologii to prosimy o dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej.

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie niezbędne środki zarówno organizacyjne jak i techniczne mające na celu bezpieczny proces zapisywania Państwa danych osobowych, tak aby uniemożliwić dotęp do tychże danych przez osoby nieupoważnione i zagwarantować ich niejawność. Jeżeli pragną Państwo się z nami skontaktować poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), to zwracamy Państwu uwagę na fakt, iż poufność korespondencji poprzez kontakt elektroniczny oraz doręczenie wiadomości nie może być w 100% zagwarantowana (np. filtry SPAM i blokady systemów Firewall). Dlatego przy przesyłaniu nam informacji poufnych zalecamy Państwu wykorzystanie tradycyjnej poczty lub najlepiej dostarczenie nam wiadomości poprzez Telefax.

Kontakt z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zapisywania i przetwarzania danych osobowych to prosimy o przesłanie zapytania i kontakt na poniższy adres:

zentrada Europe GmbH & Co. KG
Pan Ingo Schloo
Friedrich-Bergius-Ring 32 b
D-97076 Würzburg
Telefax 0049 -931-35981-51
Tel.: 0048-(0)77 54 301 00
service@zentrada.pl